Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Selkeä ja kattava rekisteri- ja tietosuojaselosteemme tarjoaa tärkeää tietoa siitä, miten käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja. Selosteemme sisältää yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytetään, säilytetään ja suojataan. Pyrimme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, jotta asiakkaamme voivat luottaa siihen, että heidän tietonsa ovat turvassa ja niitä käsitellään asianmukaisesti. 


REKISTERINPITÄJÄ

Tietopalvelu Group Oy

Sibeliuksenkatu 15, 13100 Hämeenlinna

030 600 2600

tietopalvelu@tietopalvelu.com

YHTEYSHENKILÖ

Piia Ruoho 040 7222777

REKISTERIN NIMI

Tietopalvelu / Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakassuhteiden ylläpitäminen

Palveluiden tuottamiseen

Markkinointiviestintä

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yrityksen nimi, yrityksen osoite, y-tunnus,  yrityksen verkkosivu,

yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisteri

Palvelusopimukselta/ rahoitussopimukselta/ palvelutilanteessa kerätyt tiedot

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, kuin postitoimitusten yhteydessä yrityksen nimi, osoite ja yhteyshenkilö sekä puhelinnumero ja sähköposti jos ne on merkitty toimituksen yhteydessä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineiston säilytys lukituissa tiloissamme, Hämeenlinnassa. 

ATK:lle tallennettujen tietojen pääsy vaatii kirjautumisen työasemalle, jonka lisäksi käyttäjä todennetaan erillisellä henkilökohtaisella tunnistautumisella.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevien tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu.

Jokaisella on oikeus pyytää kirjallisesti omien tietojen poistamista järjestelmästä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti sähköpostilla.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme evästeitä verkkosivustojemme käytön helpottamiseksi ja tietoturvan takaamiseksi, sekä tilastollisen tiedon tuottamiseen sivujen käytöstä mm. sivustojen kehittämiseksi. Evästeiden avulla ei kerätä henkilötietoja joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Käyttäjä voi valita sivuille tultaessa, mitä evästeitä haluaa käytettävän tai estää evästeiden käytön kokonaan.


Copyright 2024 Tietopalvelu Group Oy